بیشعوری کتابی‌ست به طنز دربارهٔ در مورد «تجاوز حماقت‌آمیز اما آگاهانه به حقوق دیگران» در دوره معاصر

نوشته خاویر کرمنت

این کتاب نمونه بارز پروپاگاندای جهانی علیه چپ گرایی و کمونیسم است و نویسنده با وجود اینکه حتی جزئی ترین اطلاعات را درباره این مکاتب ندارد به تخریب آنها می پردازد

نویسنده در این کتاب مدعی می‌شود که بیشعوری یک بیماری و اعتیاد است، نه بداخلاقی و سوءرفتار و به معرفی بیشعوری از زوایای مختلف می‌پردازد


کتاب بیشعوری نویسنده دکتر خاویر کرمنت