کتاب روزگار سخت اثر چارلز دیکنز، در سال 1854 منتشر شده و حاصل مشاهدات دیکنز درباره وضع صنعت در شهر منچستر و پرستون ‌و زندگی کارگران و روابط‌شان با کارفرمایان است

هم عنوان کتاب و هم روند داستان روزگار سخت هر دو نشانگر علاقه و آشنایی دیکنز به دردها و آلام مردمان عادی است

به‌طور کلی داستان‌های او و بویژه «روزگار سخت» پر از نشانه‌هایی از عادات، رسوم، ساختار اجتماعی و حوادث دوران خود است

با اندکی دقت و مطالعه در زندگی نویسنده و روند ادبیات انگلیس در نیمه قرن نوزدهم به وضوح می‌بینیم که چرا و چگونه آثار او اینگونه طرفدار داشته و دارد

تامس گرادگریند، نمونه صاحب صنعت تسلط‌‌جوی و اهل شهر کوکناون از مراکز صنعتی

مردی است کاملاً اهل عمل که به چیزی جز واقعیات و آمار عقیده ندارد و فرزندان خود لویز و تام جوان را با سرکوب کردن بی‌رحمانه جنبه‌های ذوقی و آرمانی طبیعت‌شان تربیت می‌کند

لویز را به همسری کارخانه‌داری خسیس و حقه‌باز به نام جوسایا باندربی می‌دهد که سی سال از او بزرگتر است و خلق‌و‌خویی بس خشن دارد و از آن قماش آدم‌هایی است که تمدن صنعتی به وجود می‌آورد

...


کتاب روزگار سخت نویسنده چارلز دیکنز