یک روح اپیکوری _ خیامی شدیدی در زوربا هست. زوربا ناملایمات زندگی را گردن نمی گیرد

و در قبال بدبیاری ها، روحیه شاد خود را از دست نمی دهد. زوربا بی پروا است و روح مستقلی دارد

کتاب زوربای یونانی درباره مردی خوره کتاب و نویسنده ای است که با زوربا آشنا میشود

زوربا مردی عامی است که فلسفه های خاص خودش را برای زندگی دارد

زوربا حقیقت زندگی را آن چیزی می داند که خودش طی تجربیاتش به آن رسیده و مطابق با آن زندگی میکند

...


کتاب زوربای یونانی نویسنده نیکوس کازانتاکیس