"عشق سرخ است"

سرخ سرخ ، به رنگ خون

با همان صلابت

كه از عقيق زخم سينه

به بيرون مي تراود

و شقايق و لاله

بر گستره زمين ،مي پروراند

عشق آبي نيست

اگر اندوهي دارد

ميرا و فاني

و شاديهايش اما ،جاوداني است

هرگز نمي ميرد

جان مي بخشد

و گاهي نيز

جان مي ستاند

ولي هميشه

زنده است

کتاب عشق سالهای وبا یکی از عاشقانه های معروف جهان رمان است. فلورنتینو، جوانی لاغر اندام و نحیف از خانواده ای متوسط است. او فرزند نامشروع مردی است که صاحب یک شرکت کشتیرانی است

او در کودکی پدرش را از دست داده است و با مادرش که مغازه ای خرازی دارد زندگی می کند. در جوانی در تلگرافخانه مشغول کار می شود

و وقتی برای رساندن یک تلگراف به خانه ای وارد می شود، با دیدن دختر خانواده (فرمینا) عاشق او می شود. فرمینا که مادرش را در کودکی از دست داده است

با پدرش زندگی می کند

...


کتاب عشق سالهای وبا نویسنده گابریل گارسیا مارکز