کتاب در مورد آموزون ، قبیله های سرخ پوستی اطرافش و به خصوص قبیله ای به نام ماچیگنگا می باشد

یوسا با حالت قصه تعریف می کنه از راه و رسوم این قبیله ها اعتقاداتشون از دوستی که عاشق اونا بوده از تجربیات خودش و همین طور موارد مختلف در کنار هم

هم اطلاعاتش قشنگ و جالبه و هم لحن قصه گوی یوسا اونا از یک کتاب اطلاع رسانی یا یک جورایی مستند خاص جدا کرده و با لطافت ادبیات همراهش کرده

مردی که حرف می زند به مردی در این قبایل عنوان می شود که دائما از این جمع به آن جمع از این قبیله به آن قیله می رود و هر انچه شنیده می داند و …. برای دیگران نقل می کند

البته به مدت طولانی در حد ۶ ساعت و گاهی بیشتر این مرد پشت سر هم حرف می زند و بقیه گوش می دهند

...


کتاب مردی که حرف میزند نویسنده ماریو مارگاس یوسا