“زن مهمانخانه دار به اگوچی پیر هشدار داد: هیچ کار زشتی نباید بکنی. مبادا انگشت توی دهن زن خوابیده یا یک کار دیگه ای شبیه این بکنی

در سالگرد نود سالگی ام خواستم شب عشقی دیوانه وار را بانوجوانی باكره به خود هدیه دهم

به یاد رزا کابارکاس افتادم

مالك یك خانه مخفی كه عادت داشت هر وقت خبر تازه ای

به دستش می رسید آن را به مشتریان خوبش اطلاع دهد

هیچ وقت به او و به هیچکدام از پیشنهادهای وسوسه انگیز و بی شرمانه اش تن در نداده بودم

اما او اصولی را كه من به آن ها اعتقاد داشتم قبول نداشت و با لبخندی موذیانه می گفت

اخلاقیات هم بستگی به زمان یا زمانه داره، خواهی دید

...


کتاب ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺭﻭﺳﭙﯿﺎﻥ ﺳﻮﺩﺍﺯﺩﮤ ﻣﻦ نویسنده گابریل گارسیا مارکز